Rửa Tin .com

Nơi rửa sạch những 'tin bẩn' được đăng qua POSTtin.com

để trở thành TinChuẩn.com

Giới thiệu

Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ bài viết nào được đăng qua POSTtin.com là một 'tin bẩn' thì hãy gửi cho những Người rửa tin 'rửa sạch' các 'tin bẩn' bằng cách đính chính, giải thích, và bác bỏ các tin đồn sai sự thật. Nơi 'rửa tin' này được đặt tại địa chỉ RuaTin.com

Những 'tin bẩn' đã được 'rửa sạch' sẽ được đăng trên TinChuan.com.

Cách RuaTin.com hoạt động

Các 'tin bẩn' hoặc nghi ngờ là 'tin bẩn' được mọi người gửi về qua Gui.RuaTin.com sẽ được đăng lên channel.RuaTin.com (c.RuaTin.com) trên Telegram để các Người rửa tin comment và bình chọn về tin đó. Mọi người có thể trích dẫn tin bằng cách bấm vào tin trên channel.RuaTin.com và chọn Copy Post Link để copy link của tin như t.me/RuaTin/21

Danh sách Người rửa tin

Hãy đăng ký trở thành Người rửa tin để YourName.tentuoi.com xuất hiện trong danh sách bên dưới kèm theo danh hiệu cao nhất của bạn:

YourName.reporter.vn - Your Full Name - Tổng biên tập báo...[chức vụ của bạn]